Historia

Nordic school of management ab

Starten

Nordic School of Management bildades 1995 av fyra internationellt verksamma konsultföretag med fokus på management, organisation, marknad, projekteffektivisering m.m. Syftet var att tillhandahålla kvalificerade utbildningsprogram för framtidens ledare.  Under de första åren utbildade NSM hundratals chefer och ledare. 

Ansvarig för verksamheten var Uno Alfredén, en erfaren entreprenör och styrelseledamot i en lång rad framgångsrika svenska företag. Han var bland annat med och grundade StyrelseAkademien och har varit hedersdoktor vid Linköpings Universitet. 

Uno hade en unik blick för vad som skapade tillväxt och använde sitt kunnande till att forma de erfarenhetsbaserade lärandeprocesser som kännetecknar verksamheten än idag.


NSMs utbildningsfilosofi

Utbildning och lärande i NSMs regi liknar inte den traditionella utbildningen där man får lära sig vad någon annan bestämt är det rätta. I stället drar man nytta av deltagarnas  erfarenheter, kunskaper och vardagsutmaningar. Med utgångspunkt i detta söker man fram faktorer som leder framåt och som skapar tillväxt – som är hållbar.

Med en tydlig förankring i individ och verklighet kan de nya kunskaperna direkt omsättas i praktik ute i företagen.Nya ägare

I början av 2000-talet avtog verksamheten i ägarföretagen och Uno erbjöd några av sina tidigare studenter att förvärva och utveckla NSM för att möta nya tiders efterfrågan på ledarskapsutveckling.

Behovet av omfattande och öppna ledarskapsprogram minskade kraftigt under 2000-talet och företagen efterfrågade nu kortare och mer individ- eller företagsanpassade insatser. 

NSM förvärvades av Daniel Bergqvist, Mattias Josephson och Christian Hertz 2013. Kort efter kom Joakim Samuelsson med i ägargruppen och fick rollen som VD.


Dagens företag

I dag lever Nordic School of Management vidare som ett kvalificerat ledarskapsutvecklingsföretag med kunder över hela landet. Till formen består bolaget av en kärna av specialister inom olika kunskapsområden, alla med bred erfarenhet av ledarskap och företagandets utmaningar. Utöver kärntruppen finns ett stort antal fristående experter inom olika områden kopplade till företaget.


NSM fortsätter att bidra till många företags positiva utveckling genom sitt förhållningsätt till kunskap: Erfarenhetsbaserad teori ska kunna omsättas i praktik direkt – och detta ska leda till tillväxt för företag och organisationer.