Vilka är vi?

Vi är en grupp specialister med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet, men vi förenas av ett genuint intresse för utveckling av företag. Utveckling är en förutsättning för hållbar tillväxt och enligt oss hämtar företaget styrkan att växa i människorna som arbetar där.  

Vi kan bidra med allt från utbildningar och föreläsningar till chefshandledning och ledningsgruppsutveckling. Oavsett vad som krävs för er tillväxt så har vi resurserna som krävs för att hjälpa er framåt. 


Joakim

samuelsson

VD och partner

Specialistområden

Ledarskap

Organisation

Affärsutveckling

“Att medverka till att andra människor lyckas är det bästa jag vet, på riktigt.”

mattias

josephson

Partner och styrelseledamot

“Enligt min erfarenhet finns det inget som kan lyfta en verksamhet på samma sätt som ett stärkt ledarskap.”

johnny 

fridholm

Ämnesexpert

Specialistområden

Processutveckling

Teamutveckling

LEAN

“Jag känner en genuin tillfredsställelse i att lära människor att se slöserier i olika typer av processer, och ideerna på lösningar”

CAROLINE 

LUNDGREN BRANDBERG

Ämnesexpert

Specialistområden:

Ledarskap

Organisation

Strategiskt hållbarhetsarbete

“Be the change you wan't to see in the world”

scott 

breslin

Ämnesexpert

Specialistområden

Konflikthantering

”Conflict is inevitable collaboration is not.”

karin

jacobsson

Ämnesexpert

Specialistområden Kommunikation

Marknad

Chefsstöd

Affärsutveckling

“Underskatta inte vikten av effektiv kommunikation för en framgångsrik tillväxt.” 

daniel 

bergqvist

Partner

Specialistområden

Försäljning

Marknad Affärsutveckling

Ledarskap

“För mig handlar bra utveckling om ett stort hjärta och hårt arbete.”

christian 

hertz

Partner

Specialistområden

Varumärke

Marknadsföring

”Att utvecklas och växa till en riktigt bra ledare är att våga ta risker, göra misstag, och ha roligt”

LOVISA

JOHANSSON

Ämnesexpert

Specialistområden

Jämställdhet

Arbetsmiljö

“Jag tror inte det är möjligt

att skapa en förändring

om vi inte förstår varför

det idag ser ut som det

gör.”

AMIN

EL-BEKRY

Ämnesexpert

Specialistområden

Filmutbildning

Filmproduktion

Marknadsföring

"The past cannot be changed.

The future is yet in your power."

ULRICA

JÄRPEHULT

Ämnesexpert

Specialistområden

Ekonomi

Redovisning

Revision

ELIAS

hallman

Ämnesexpert

Specialistområden

Entreprenörskap

Affärsutveckling

“Jag älskar att få se andra människor ta nästa steg

och att jag får stå i bakgrunden och le för mig själv”


"Att få vara med och bidra 

och se en utmaning omvandlas 

till en styrka - det är magiskt"