referenser

Vi på Nordic School of Management har under många år hjälpt både ledare och företag att utvecklas och växa. Vi gillar långsiktiga och goda relationer och gläds när vi får vara med och påverka utvecklingen hos våra kunder under flera år. Här nedan kan du läsa vad några av våra kunder tycker om vårt samarbete.

Great security

När NSM och Great Security började sitt samarbete hade Great just avslutat ett värdegrundsarbete och stod inför det långsiktiga arbetet att leva och verka enligt värderingarna. Företaget hade också en ny ledningsgrupp där medlemmarna kom från olika företagskulturer och hade olika erfarenhet när det gäller ledarskap. Great såg ett behov av tillväxtorienterade ledare som skulle kunna implementera värdegrunden och vara goda förebilder.


”Vi ville ha ett eget kompetensutvecklingsprogram som vi kunde jobba med långsiktigt”

 berättar Fredric Öjebrandt, grundare av Great Security.


NSM fick uppdraget och omvandlade önskemålen till ett värdebaserat utvecklingsprogram på temat Kompetens för tillväxt.

Programmet döptes till Great Academy och omfattar 2 x 2 dagar och hanterar frågor som ledarskap, kultur, teambygge, kommunikation, ekonomihantering och effektivitet. Målgruppen är chefer och ledare i hela företaget. Hittills har Great Security genomfört två omgångar av programmet och en tredje är inbokad.

”Vi får hela tiden nya medarbetare och nya bolag kommer in i vår verksamhet. Då är det viktigt att fortsätta bygga kulturen och lära ut vår ledarskapsfilosofi.


Reaktionerna bland medarbetarna är positiva, även bland dem som var skeptiska i början, och man kan se tydliga effekter i det dagliga arbetet. Fredric berättar att medarbetarna har blivit mycket bättre på att se och lyfta varandra.

”Och en annan rolig effekt är att vi har fått en kram-kultur i vårt ganska grabbiga gäng.”

Great Security är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet. I erbjudandet finns allt från brand- och inbrottslarm till kamerasystem och passageanläggningar. Bland kunderna dominerar företag, kommuner samt kedjekunder inom retail.

Great Security har ca 300 medarbetare.

Mer information på: greatsecurity.se

Effectsoft

När NSM och Effectsoft möttes första gången hade IT-företaget en stark affärsidé som de utvecklade främst genom ett engagerat operativt arbete. Mötet mynnade ut i att NSM började coacha ledningen i affärsmannaskap och affärsutveckling. Tillsammans tog man fram en stark strategisk plan samt mål för verksamheten.

"Det är så lätt att bli för operativ och då kommer aldrig tillväxten"

”Vi har nu satt ett helt annat fokus på tillväxt och sälj vilket varit avgörande för företagets utveckling” berättar Jonas Inghammar som är en av grundarna samt VD i företaget.

Jonas förklarar vidare: ”Det är så lätt att bli för operativ och då kommer aldrig den efterlängtade tillväxten. Jag tror att många företag inte kommer vidare utan stannar vid hobby-företaget på grund av att man saknar kunskap om företagande. Då behöver man professionellt stöd utifrån som både utmanar och stöttar.”

Effectsoft är ett IT-företag med kontor i Halmstad och Göteborg. Företaget har kunder i hela landet samt i Norge. Ett kompetent och sammansvetsat team är hjärtat i verksamheten.

Mer information på: effectsoft.se

Furuboda assistans

Gunilla Malmsten, VD på Furuboda Assistans har anlitat NSM för att få stöd och utveckling i sitt ledarskap. Lösningen blev en personlig mentor och coach som har följt Gunilla och varit hennes bollplank under tid.

”När jag utvecklas som ledare utvecklas hela företaget."

Och genom det goda samarbetet med min mentor har jag har fått både styrka och nya infallsvinklar på mitt ledarskap, säger Gunilla.

Furuboda Assistans ägs av den ideella Föreningen Furuboda och levererar personliga assistanstjänster till personer med svåra funktionsnedsättningar . Kunderna finns i Södra Sverige och assistansen är en viktig väg till ett självständigt liv. Företaget har 550 medarbetare som genom kontinuerlig kompetensutveckling ger assistans med kvalitet till 65 kunder. Nöjda kunder och en nära och lyhörd kontakt är mycket viktigt för oss, berättar VD Gunilla Malmsten.

Mer info på: furubodaassistans.se

Vad vill ni?

Vi är nyfikna på er agenda gällande tillväxt och utveckling.

Hör av er så blickar vi in i framtiden tillsammans.