Lärande och

utveckling

NSM erbjuder en bredd av tjänster inom lärande och utveckling med tillväxt som mål.

Vår styrka är våra medarbetares egna erfarenheter av ledarskap och företagsutveckling, kombinerat med viljan att nå hållbar tillväxt.

Alla kompetenser som behövs för att styra ett företag mot lönsamhet hittar du bland våra specialister - och vi kan stötta i det format som passar dig och din organisation.

Nedan kan du se några exempel på våra tjänster. Hör av dig så får vi lyssna in varandra. Vi är nyfikna på din och ditt företags resa.

Lärande

UTBILDNINGAR

Försäljning, Ledarskap, Organisation, Projektutveckling, Kommunikation


FÖRELÄSNINGAR

Konflikthantering, Stresshantering, Ledarskap, Millennials och Performance Management, Försäljning, Processutveckling, Varumärkesbyggnad 


AKADEMIER 

Specialdesignad kompetensutveckling utifrån ditt företags unika utmaningar.

utveckling

  • Chefs- och ledarstöd, Coachning, Mentorskap
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Säljstrategi och säljledning
  • Varumärkesresa
  • Kommunikationsstrategi
  • Konflikthantering
  • Processutveckling, projekteffektivitet